Според специалистите в опаковането „защитата, удобството и икономичността са трите традиционни цели, приложеми в опаковането.“ Но в тази модерна ера трябва да добавим всички съвременни функции на опаковката.

ОБЩ ПРЕГЛЕД

     За да се защитят продуктите и материалите по време на транспортиране, разпространение и съхранение, се предлагат различни видове опаковки. В складови и производствени приложения, опаковката включва контейнери, защитни сандъци, групиращи материали, които държат няколко предмета заедно, за да образуват стабилен товар, и палети, които осигуряват стабилна платформа за транспорт. Всички тези компоненти на опаковката се предлагат в различни размери, форми и материали, в зависимост от артикулите или продуктите, които защитават. Типичните приложения включват съхраняване и защита на насипни материали, щайги, товари или отделни артикули за доставка и получаване, организиране на продукти в статични или автоматизирани системи за съхранение и действащи като контейнер за съхраняване на избрани артикули за дискретна поръчка.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Опаковката е ценен материал, който защитава продукта вътре, позволява той да достигне до вас в най-хигиенните и най-безопасни условия и улеснява транспортирането и съхраняването му.
Основните функции на опаковката могат да бъдат обобщени като:
  • Съхраняващи функции
  • Защитаващи функции
  • Транспортиращи функции
  • Информиращи / продажбени функции
Опаковката се класифицира, както следва, в зависимост от техните области на употреба:
Основна опаковка или опаковка за продажба – е опаковката, която обвива продукта, когато се продава на крайния потребител. Включва опаковката, която е в пряк контакт с продукта и другите компоненти на опаковката (т.е. капак, етикет), необходими за завършване на търговската единица.
Вторична опаковка или групова опаковка – е опаковка, използвана за свързване на търговските единици за лесно транспортиране в търговската среда. Този процес може да се извърши чрез пакетиране на продуктите, които да се продадат на потребителя (т.е. термосвиване на фолио около опаковките и картонена кутия).
Третична опаковка или транспортна опаковка – използва се за удобно транспортиране / доставка на серия търговски единици или вторични опаковки, за да се предотвратят физически повреди, които могат да възникнат по време на опаковане / доставка (т.е. картонени кутии).
Товарна единица – представлява опаковъчна група, състояща се от пакетиране на повече от една опаковка за доставка за процеси на товарене / разтоварване (т.е. единица, пакетирана отново със стреч фолио върху палети). Освен функционалността си, опаковката се дефинира и според определената точка на пристигане.
Потребителска опаковка – е опаковка на единица, която достига до крайния потребител от търговска точка за продажба.
Индустриална опаковка – използва се за доставка на стоки от един производител до друг производител. Промишлената опаковка често се използва за транспортиране на стоки до следващата точка на производство.
Опаковката защитава продуктите и компонентите при транспортиране и съхранение. Използва се от почти всяка индустрия, включително:
Аерокосмическа индустрия
Индустриална техника
Автомобилна индустрия
Производство на напитки
Химическа промишленост
Строителна индустрия
Индустрия потребителски стоки
Електронна търговия
Хранително-вкусовата промишленост
Хардуерна индустрия
Болнична индустрия
Производствена индустрия
Материал за преработка на материали
Хартиена промишленост
Фармацевтична индустрия
Пластмасовата промишленост
Индустрията на дребно
Складиране и разпространение

МАШИНИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ ЗА ДОБРАТА ОПАКОВКА

Vacuum

ТИПОВЕ ОПАКОВКИ

Theme BCF By aThemeArt - Proudly powered by WordPress .
BACK TO TOP