Тези машини може да се използват като обикновена машина за запечатване или като машина за едновременно запечатване и свиване. Това е надеждна, икономична и удобна машина. Технологичната концепция, която стои в основата на неговия дизайн, както и компонентите и материалите, използвани в процеса на производство и изпитване, са отговорни за най-доброто осигуряване на правилната работа и дълготрайната отговорност.

ВАКУУМ ОПАКОВЪЧНИ МАШИНИ

Ние предлагаме гъвкава гама вакуумни опаковъчни машини, които могат да бъдат конфигурирани за различни индустрии, от полупроводници и електроника до опаковане в хранителната промишленост. Основната функция на вакуум машините е да съхранят във вакуум среда и да защитят частите и продуктите при съхранение или транспортиране. С осигуряването на оптимални атмосферни условия за запазване на продукта. По този начин при храните се удължава техният живот на съхранение.

ЕТИКЕТИРАЩИ СИСТЕМИ

Ние предлагаме гъвкава гама от етикетиращи машини, които могат да бъдат конфигурирани за различни индустрии, от полупроводници и електроника до опаковане в хранителната промишленост. Терминът „машини за етикетиране“ се отнася за всяко оборудване, което участва в процеса на създаване на етикети и/или поставянето на етикети на продукти. Като цяло, когато някой говори за етикетиращи системи, той говори за машини, които изпълняват всяка една от четирите или някои от четирите функции: проектиране, печат, подаване и поставяне.

Ние предлагаме гъвкава гама от ХОРИЗОНТАЛНИ ОПАКОВЪЧНИ машини, които могат да бъдат конфигурирани за различни индустрии, от полупроводници и електроника до опаковане в хранителната промишленост. Терминът „машини за хоризонтално опаковане – тип флоупак“ се отнася за всяко оборудване, което участва в процеса на създаване на опаковката на продукта. Флоупак машините се делят на два типа: с горно разполажена ролка и с долно разположена ролка фолио. Според характеристиката на продукта може и залепващите челюсти да се различават.

Theme BCF By aThemeArt - Proudly powered by WordPress .
BACK TO TOP